Regulamentul (CEE) nr. 3513/80 al Comisiei din 23 decembrie 1980 privind derogarea, pentru țările semnatare ale Acordului de la Cartagena (Grupul andin), de la articolele 1, 6 și 12 din Regulamentul (CEE) nr. 3510/80 al Comisiei din 23 decembrie 1980 referitor la definirea noțiunii de „produse originare” pentru aplicarea de preferințe tarifare acordate de Comunitatea Economică Europeană unor produse din țări în curs de dezvoltare$