Rezoluţia legislativă a Parlamentului European referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului de cooperare ştiinţifică şi tehnologică între Comunitatea Europeană şi Republica Coreea (COM(2006)0422 - C6-0438/2006 - 2006/0141(CNS))