Cauza F-98/08: Acțiune introdusă la 11 decembrie 2008 — Nijs/Curtea de Conturi