Concluziile avocatului general Mischo prezentate la data de5 iulie 1989.