Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora – Tehnologija blokovne verige in enotni trg EU: kaj sledi?(mnenje na lastno pobudo)