Decizia de punere în aplicare (UE) 2021/184 a Comisiei din 12 februarie 2021 de modificare a Deciziilor 2009/813/CE, 2009/814/CE și 2010/429/UE și a Deciziilor de punere în aplicare 2012/82/UE, 2012/83/UE, 2012/347/UE, 2013/649/UE, (UE) 2015/683, (UE) 2015/684, (UE) 2015/685, (UE) 2015/686, (UE) 2015/687, (UE) 2015/688, (UE) 2015/689, (UE) 2015/693, (UE) 2015/695, (UE) 2015/696, (UE) 2015/700, (UE) 2015/701, (UE) 2015/2279, (UE) 2015/2281, (UE) 2016/1216, (UE) 2016/1217, (UE) 2017/1207, (UE) 2018/1111, (UE) 2018/2045, (UE) 2018/2046, (UE) 2019/1307, (UE) 2019/1308, (UE) 2019/1309, (UE) 2019/2083 și (UE) 2020/1360 în ceea ce privește titularul autorizației și reprezentantul acestuia în Uniune pentru introducerea pe piață a produselor care conțin, constau în sau sunt fabricate din anumite organisme modificate genetic [notificată cu numărul C(2021) 826] (Numai textul în limba neerlandeză este autentic) (Text cu relevanță pentru SEE)