Ordonanța președintelui Tribunalului de Primă Instanță din data de 14 noiembrie 2008.