Mål C-530/06: Beslut meddelat av domstolens ordförande den 22 oktober 2007 – Europeiska gemenskapernas kommission mot Republiken Italien