Întrebare scrisă E-4433/08 adresată de Jörg Leichtfried (PSE) Comisiei. Aplicarea articolului 14 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 216/2008 privind AESA