Comunicarea Comisiei către Parlamentul european şi Consiliu - Consolidarea politicii europene de vecinătate