2009/455/EK: Komitejas Lēmums Nr. 2/2008 ( 2008. gada 16. maijs ), ar kuru tiek atjauninātas juridiskās atsauces Nolīgumā starp Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju par savstarpēju atzīšanu saistībā ar atbilstības novērtēšanu