2009/455/EY: Komitean päätös N:o 2/2008, tehty 16 päivänä toukokuuta 2008 , Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen vaatimustenmukaisuuden arvioinnin vastavuoroisesta tunnustamisesta tehtyyn sopimukseen sisältyvien lainsäädäntöviittausten päivittämisestä