2008/401/ES,Euratom: Rozhodnutí Komise ze dne 30. dubna 2008 , kterým se mění její jednací řád s ohledem na prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1367/2006 o použití ustanovení Aarhuské úmluvy o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí na orgány a subjekty Společenství