2008/272/CE: Decizia Comisiei din 28 noiembrie 2007 privind ajutorul de stat C 6/07 (ex N 558/06) planificat de Polonia pentru Techmatrans S.A. [notificată cu numărul C(2007) 5616] (Text cu relevanță pentru SEE)