Regulamentul (CE, Euratom) nr. 420/2008 al Consiliului din 14 mai 2008 de ajustare, începând cu 1 iulie 2007 , a remunerațiilor și pensiilor funcționarilor și ale celorlalți agenți ai Comunităților Europene