Verordening (EG, Euratom) nr. 420/2008 van de Raad van 14 mei 2008 tot aanpassing met ingang van 1 juli 2007 van de bezoldigingen en de pensioenen van de ambtenaren en de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen