Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 420/2008 ta’ l- 14 ta’ Mejju 2008 li jaġġusta, b’effett mill- 1 ta’ Lulju 2007 , ir-remunerazzjoni u l-pensjonijiet ta’ l-uffiċjali u ta’ ħaddiema oħra tal-Komunitajiet Ewropej