Padomes Regula (EK, Euratom) Nr. 420/2008 ( 2008. gada 14. maijs ), ar ko no 2007. gada 1. jūlija pielāgo Eiropas Kopienu ierēdņu un pārējo darbinieku atalgojumu un pensijas