Neuvoston asetus (EY, Euratom) N:o 420/2008, annettu 14 päivänä toukokuuta 2008 , Euroopan yhteisöjen virkamiesten ja muun henkilöstön palkkojen ja eläkkeiden mukauttamisesta 1 päivästä heinäkuuta 2007