Concluziile avocatului general Sir Gordon Slynn prezentate la data de9 iulie 1981.