Cauza T-511/08: Acțiune introdusă la 27 noiembrie 2008 — Unity OSG FZE/Consiliul și EUPOL Afganistan