Întrebare scrisă E-2549/09 adresată de Robert Kilroy-Silk (NI) Comisiei. Interzicerea produselor derivate din foci