Întrebare scrisă E-5642/07 adresată de Robert Kilroy-Silk (NI) Comisiei. Sistemul de cărţi albastre