Întrebare scrisă E-3068/09 adresată de Frank Vanhecke (NI) Comisiei. Centrul de primire şi recrutare al Comisiei din Senegal