/* */

2011/612/EU: Sklep Evropskega parlamenta z dne 10. maja 2011 o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja Čisto nebo za proračunsko leto 2009