2011/612/EU: Euroopan parlamentin päätös, annettu 10 päivänä toukokuuta 2011 , vastuuvapauden myöntämisestä Clean Sky -yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2009