2009/705/CE: Decizia Comisiei din 14 septembrie 2009 de instituire a unui Grup consultativ european al consumatorilor