2009/705/KE: Deċiżjoni tal-Kummissjoni tal- 14 ta’ Settembru 2009 li tistabbilixxi Grupp Konsultattiv Ewropew għall-Konsumaturi