2009/705/EK: Komisijas Lēmums ( 2009. gada 14. septembris ), ar ko tiek izveidota Eiropas Patērētāju padomdevēja grupa