2009/705/EB: 2009 m. rugsėjo 14 d. Komisijos sprendimas, įsteigiantis Europos vartotojų konsultacinę grupę