Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul nr. COMP/M.4683 — ABN AMRO/OSG) — Caz care poate face obiectul procedurii simplificate Text cu relevanță pentru SEE