Întrebare scrisă P-5972/08 adresată de Gyula Hegyi (PSE) Comisiei. Taxa Tobin – Să taxăm speculațiile cu valută!