Raport al Comisiei către autoritatea bugetară privind garanţiile acoperite de la bugetul general - Situaţia la 31 decembrie 2008 {SEC(2009) 1063}