Komission kertomus budjettivallan käyttäjälle yleisestä talousarviosta katettavien takauksien käytöstä - Tilanne 31. joulukuuta 2008 {SEK(2009) 1063}