Zadeva T-15/07: Tožba, vložena 15. januarja 2007 — Zvezna republika Nemčija proti Komisiji