Lieta T-15/07: Prasība, kas celta 2007. gada 15. janvārī — Vācijas Federatīva Republika pret Komisiju