Kohtuasi T-15/07: 15. jaanuaril 2007 esitatud hagi — Saksamaa Liitvabariik versus komisjon