Avizul Comitetului Economic și Social European privind piața internă a serviciilor — cerințe cu privire la piața muncii și protecția consumatorilor