Cauza C-133/10: Acțiune introdusă la 15 martie 2010 — Comisia Europeană/Regatul Belgiei