Popravek popravka Sklepa 2007/792/ES Predstavnikov vlad držav članic, ki so se sestali v okviru Sveta z dne 26. novembra 2007 o spremembi Sklepa 2005/446/ES o določitvi roka za dodelitev sredstev devetega Evropskega razvojnega sklada (ERS) ( UL L 320, 6.12.2007 )