Korigendum k rozhodnutiu zástupcov vlád členských štátov 2007/792/ES zasadajúcich v Rade 26. novembra 2007 , ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2005/446/ES, ktorým sa určuje konečný termín vyčlenenia finančných prostriedkov z 9. európskeho rozvojového fondu (ERF) ( Ú. v. EÚ L 320, 6.12.2007 )