Rectificare la Decizia 2007/792/CE a reprezentanților guvernelor statelor membre, reuniți în cadrul Consiliului, din 26 noiembrie 2007 de modificare a Deciziei 2005/446/CE de stabilire a termenului pentru angajarea fondurilor celui de-al 9-lea Fond European de Dezvoltare (FED) ( JO L 320, 6.12.2007 )