2007 m. lapkričio 26 d. Taryboje posėdžiavusių valstybių narių vyriausybių atstovų sprendimo, iš dalies keičiančio Sprendimą 2005/446/EB, nustatantį galutinę datą dėl įsipareigojimo skirti lėšas iš 9-ojo Europos plėtros fondo (EPF) vykdymo, klaidų ištaisymas ( OL L 320, 2007 12 6 )