Întrebare scrisă E-7059/08 adresată de Alyn Smith (Verts/ALE) Comisiei. Taxe disimulate la schimbul valutar