Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Europene pentru Medicamente pentru exercițiul financiar 2008