Comunicare a Comisiei către Parlamentul european, Consiliu, Comitetul economic şi social european Și Comitetul regiunilor - Investițiile în dezvoltarea de tehnologii cu emisii reduse de carbon (Planul SET) {SEC(2009) 1295} {SEC(2009) 1296} {SEC(2009) 1297} {SEC(2009) 1298}