Întrebare scrisă E-1024/09 adresată de Marco Cappato (ALDE), Marco Pannella (ALDE) şi Donato Tommaso Veraldi (ALDE) Comisiei. Neangajarea de către Ministerul Apărării a candidaţilor admişi în urma procesului civil de selecţie