Întrebare scrisă E-4442/10 Willy Meyer (GUE/NGL) adresată Comisiei. Asasinarea unui migrant de către agenţii de frontieră ai Statelor Unite