Cauza T-489/08: Acțiune introdusă la 17 noiembrie 2008 — Power-One Italy/Comisia