Întrebare scrisă E-2786/07 adresată de Glyn Ford (PSE) Comisiei. Subvenţii UE pentru ferme eoliene